تعداد مقالات: 434
101. بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-72

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی


103. بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-68

محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ نرگس صالحی


105. ریخت‌شناسی حکایت‌های کلیله و دمنه‌ی نصراللّه منشی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 47-77

سید احمد پارسا؛ لیلا صلواتی


106. شرحی دیگر بر گلشن راز با عنوان حدیقه المعارف از شجاع الدین کربالی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 47-68

محمدرضا برزگر خالقی؛ علی بصیری پور


107. تحلیل ژرف‌ساخت گونه ی عشق و پیوند در حماسه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-80

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان


108. بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-70

شهین حقیقی؛ محمدحسین کرمی


109. شخصیت عاشق در غزل‌های روایی: آدم زیادی یا قهرمان بایرونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-72

مریم حیدری؛ زهرا آقا بابایی خوزانی


112. بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 49-76

حمید سبزیان پور


113. سبکشناسی نشانه ها در پنج حکایت از مصیبتنامهی عطار نیشابوری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 49-76

کاووس حسن لی؛ ساناز مجرد


115. نقش سنائی در تحول قصیدة فارسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-76

سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد مهدوی


116. استعاره‌های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره (رویکرد تطبیقی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-66

شیرین پورابراهیم؛ بلقیس روشن؛ مهدیه عابدی


117. نوسان‌ زاویه‌ی دید در روایت رمان کولی‌ کنار آتش اثر منیرو روانی‌پور

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-68

غلامرضا پیروز؛ زهرا مقدسی


118. زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌های فارسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 51-82

حسن ذوالفقاری


119. همگونی‌های فکری حافظ و عبید زاکانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-72

فاطمه پاسالاری؛ محمد حسین نیکدار اصل


120. دادخواهی در بیابان یا تحلیل قصه‌های شکار

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 53-73

نجف جوکار


122. نقد و تحلیل تعاریف«حُسن طلب» همراه با دریافتی تازه از آن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-76

منوچهر تشکری؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


125. بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-82

خدابخش اسداللهی؛ بنت الهدی خرم آبادی؛ بیژن ظهیری ناو