تعداد مقالات: 446
302. بررسی ساختار متن در کشف‌المحجوب هجویری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 147-171

10.22099/jba.2012.302

اکبر نحوی؛ ناهید دهقانی


305. بررسی ساختار استدلال در سه متن دوره‌ی قاجار

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 151-174

10.22099/jba.2012.462

منیژه عبدالهی؛ احیاء عمل صالح


306. بررسی نه رباعی خیامانه‌ی عطار

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 151-170

10.22099/jba.2016.3505

طه صادری؛ اسدالله واحد


307. جلوه های ناز معشوق در شعر حافظ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.2374

هادی عدالت پور


309. از کتابت تا وزارت

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 157-172

10.22099/jba.2012.333

جمشید مظاهری؛ محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی اکبر احمدی دارانی


311. تأثیر صورخیال ادبی برنگارگری مکتب شیراز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 161-184

10.22099/jba.2012.323

فاطمه ماه وان؛ محمدجعفر یاحقی


312. بررسی پیکرمندی در غزل‌های سعدی با تکیه بر نظریة هالیدی و حسن

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 171-187

10.22099/jba.2019.31909.3256

راضیه فانی اسکی؛ علی صفایی


314. ملاحظاتی درباره‌ی ضبط و شرح برخی از بیت‌های شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398

10.22099/jba.2019.33693.3402

قدرت اله رسم؛ محمود رضایی دشت ارژنه


315. مؤلفه‌های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-50

10.22099/jba.2018.26758.2793

یحیی طالبیان؛ عباسعلی وفایی؛ حمید عبدللهیان؛ علی اصغر باقری


317. حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان¬نما

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 139-166

10.22099/jba.2012.266

راضیه مهدی بیرقدار؛ علی درزی


320. اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 147-171

10.22099/jba.2012.474

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


322. خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 149-168

10.22099/jba.2018.29382.3017

ابراهیم محبی؛ مظاهر نیکخواه؛ محمد حکیم‌آذر


323. تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 151-176

10.22099/jba.2013.597

سیدکاظم موسوی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری


324. تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-176

10.22099/jba.2014.1472

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی