تعداد مقالات: 448
327. تحلیل ساختار اسطوره‌‌ی «باد» در شاهنامه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.3032

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ رؤیا رضایی


329. بررسی پیرنگ حکایت های بوستان سعدی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 153-174

10.22099/jba.2018.27434.2838

امید وحدانی فر


330. تأملی بر دقایق بازی شطرنج در سبک آذربایجانی و عراقی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 157-178

10.22099/jba.2014.2117

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


331. داستان انبیاء در کتاب مقدس و بازتاب آنها در اشعار حسین منزوی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 157-180

10.22099/jba.2015.2579

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ مریم حقی


334. جلوه‌هایی از آیات حسن و عشق در عبهرالعاشقین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 159-184

10.22099/jba.2012.466

محمدیوسف نیری؛ لیلا روغن گیری


336. بازخوانش بینامتنی منظومة «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از منظر تاریخگرایی نو

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 161-188

10.22099/jba.2014.1676

سید علی قاسم زاده؛ آسیه ذبیح نیا؛ حسین بردخونی


337. لزومِ تصحیحِ دوباره‌ی غزلیاتِ شمس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 161-186

10.22099/jba.2014.1956

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


338. هنر حافظ در ترسیم فراز و فرود ابیات بر پایه‌ی عنصر تضاد و تقابل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 163-188

10.22099/jba.2017.4136

محمدرضا یوسفی؛ مریم بختیاری


339. سیر تحول مفهومی واژة "خود" در منطق‌الطیر بر اساس فرایند فردیت

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 165-184

10.22099/jba.2019.29211.2991

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


340. خواب و رویا در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 167-190

10.22099/jba.2013.929

مختار کمیلی


341. بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 167-186

10.22099/jba.2013.1550

سید مهدی نوریان؛ اشرف خسروی


342. بررسی شخصیت پردازی داستانی _نمایشی زنان در منطق الطیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 167-182

10.22099/jba.2016.3144

سیدفضل اله میرقادری؛ احسان زیورعالم


345. بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-184

10.22099/jba.2016.3892

حسین نجاری؛ علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه


346. روانشناسی جنگ در شاهنامه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 171-192

10.22099/jba.2015.2404

خیراله محمودی؛ آزاده کرمی


347. بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمّیّت صامت‌ها، مصوّت‌ها و هجاهای عروض فارسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-190

10.22099/jba.2016.3566

حسن عبداله زاده؛ معصومه معدن کن؛ اسداله واحد


350. قیصر امین‌پور و رویکرد نوستالژیک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 175-204

10.22099/jba.2012.463

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد