تعداد مقالات: 446
126. نقد و تحلیل تعاریف«حُسن طلب» همراه با دریافتی تازه از آن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-76

10.22099/jba.2018.28748.2951

منوچهر تشکری؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


130. بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-82

10.22099/jba.2016.3526

خدابخش اسداللهی؛ بنت الهدی خرم آبادی؛ بیژن ظهیری ناو


132. تحلیل روابط شخصیت‌ها در منظومه‌ی لیلی و مجنون نظامی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-89

10.22099/jba.2012.307

مریم درپر؛ محمدجعفر یاحقی


133. تکوین تدریجی سنّت نگارش تاریخ ادبی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 75-101

10.22099/jba.2012.328

سیدمهدی زرقانی


134. تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی رباعیات مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

10.22099/jba.2019.30958.3165

احمد سنچولی


135. ایهام تناسب در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 45-66

10.22099/jba.2012.262

علی حیدری؛ اعظم فروغی پویا


136. نگاهی به شعر و اندیشه طایر شیرازی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 51-71

10.22099/jba.2012.348

نجف جوکار؛ جابر دهباشی


138. قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-84

10.22099/jba.2015.2871

مرضیه طاهری؛ محمدحسین کرمی


139. الگوهای مختلف استحاله در شعر حرکت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

10.22099/jba.2017.4065

علیرضا رعیت حسن آبادی


140. پیوند «زلف» و «دل» و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 61-82

10.22099/jba.2013.545

اکبر صیادکوه؛ علی رحمانیان


142. بازشناسی شعر و اندیشة مشرقی شیرازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-88

10.22099/jba.2018.28344.2908

غلامحسین فهندژ سعدی؛ زرین واردی


143. تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 65-86

10.22099/jba.2012.470

هاشم صادقی محسن آبادی؛ محمدجعفر یاحقی


144. بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-82

10.22099/jba.2018.27496.2843

محمد طالبی؛ طاهره صادقی تحصیلی


145. جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-90

10.22099/jba.2014.1473

علی حیدری؛ مهرنوش دژم


147. مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی‌کدکنی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 67-86

10.22099/jba.2017.3971

عظیم جباره ناصرو؛ رقیه (پریچهر) کوهنورد


148. حکایت و جهان‌بینی صوفیانه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 69-98

10.22099/jba.2012.281

سوسن جبری


149. روایتی دیگر از برزونامه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 69-101

10.22099/jba.2012.340

سعید حسام پور؛ عظیم جباره ناصرو