تعداد مقالات: 446
202. کانونی سازی در اشعار روایی نیما یوشیج

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-108

10.22099/jba.2017.25123.2639

فائزه عرب یوسف آبادی؛ زهرا داور


204. تحلیل گفتمان شعر حجم و شعر انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 95-112

10.22099/jba.2018.30268.3093

علیرضا رعیت حسن آبادی