تعداد مقالات: 446
76. تحلیلِ نگاشت مفهومیِ «بهار» و خوشه‌های‌ استعاری آن در غزلیّات شمس

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 26-52

10.22099/jba.2019.32023.3266

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی


77. بررسی تداوم زمان روایت در حکایت‌های فرعی کلیله و دمنه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-48

10.22099/jba.2012.270

عباس جاهدجاه؛ لیلا رضایی


78. اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-63

10.22099/jba.2012.310

زهرا حسینی؛ زهرا ریاحی زمین


81. سنجش خاقانی و حافظ در رفتار‌های هنری

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-52

10.22099/jba.2012.288

محمدرضا اکرمی؛ ابراهیم محبی


82. درهم¬تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-46

10.22099/jba.2012.297

احمد رضی؛ نگین بی نظیر


83. مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-52

10.22099/jba.2013.1544

زهرا ریاحی زمین؛ سید فضل اله میرقادری؛ احمدنور وحیدی


85. ضرورت تصحیح مجدد دیوان نظام‌ الدین استرآبادی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-61

10.22099/jba.2019.29972.3066

محمدرضا پاشایی؛ مهدی حمزه پور


86. خانواده در قابوس‌نامه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 31-49

10.22099/jba.2012.316

مریم الساادات اسعدی


89. آشنایی زدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

10.22099/jba.2019.31198.3178

میر جلیل اکرمی؛ دادرس محمدی


93. علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-56

10.22099/jba.2015.2584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


94. نقد و بررسی داستان فرود سیاوش بر اساس رویکرد ساخت شکنی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 39-60

10.22099/jba.2013.543

محمود رضایی دشت ارژنه


95. چیستی و اقسام مرگ از منظر عطار

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-66

10.22099/jba.2014.1953

علی محمد ساجدی؛ محبوبه جباره ناصرو


96.  همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-56

10.22099/jba.2017.24421.2584

محسن پورمختار؛ منوچهر فروزنده فرد


97. رویکردی انتقادی به نوع حَماسی در ادبیّات فارسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 41-66

10.22099/jba.2014.1497

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم


98. شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-62

10.22099/jba.2016.3145

ناصر جابری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


99. ملاحظاتی درباره‌ی منظومه‌ی قندهارنامه‌ی‌ میرزا عبدالقادر تونی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-64

10.22099/jba.2018.28850.2957

محمود رضایی دشت ارژنه؛ شراره تاجمیرریاحی


100. شورش در شعر امل دنقل و نصرت رحمانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-64

10.22099/jba.2012.472

فرهاد رجبی