تعداد مقالات: 446
102. رمزگشایی از مضمون شکار در هفت‌پیکر بر اساس رویکرد اسطوره‌شناختی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-62

10.22099/jba.2018.30502.3121

حمید غلامی؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی؛ حسن حیدری


103. حرکت در اندیشه و شعر شفیعی کدکنی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 45-70

10.22099/jba.2012.471

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی قادیکلایی


104. تاثیر جنسیت بر زبان زنان معاصر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 45-70

10.22099/jba.2013.625

قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک


105. بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-72

10.22099/jba.2014.2036

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی


107. بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-68

10.22099/jba.2017.24190.2564

محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ نرگس صالحی


109. ریخت‌شناسی حکایت‌های کلیله و دمنه‌ی نصراللّه منشی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 47-77

10.22099/jba.2012.298

سید احمد پارسا؛ لیلا صلواتی


110. شرحی دیگر بر گلشن راز با عنوان حدیقه المعارف از شجاع الدین کربالی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 47-68

10.22099/jba.2012.339

محمدرضا برزگر خالقی؛ علی بصیری پور


111. تحلیل ژرف‌ساخت گونه ی عشق و پیوند در حماسه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-80

10.22099/jba.2015.2375

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان


112. بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-70

10.22099/jba.2017.3713

شهین حقیقی؛ محمدحسین کرمی


113. شخصیت عاشق در غزل‌های روایی: آدم زیادی یا قهرمان بایرونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-72

10.22099/jba.2017.3947

مریم حیدری؛ زهرا آقا بابایی خوزانی


116. بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 49-76

10.22099/jba.2012.271

حمید سبزیان پور


117. سبکشناسی نشانه ها در پنج حکایت از مصیبتنامهی عطار نیشابوری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 49-76

10.22099/jba.2012.458

کاووس حسن لی؛ ساناز مجرد


119. نقش سنائی در تحول قصیدة فارسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-76

10.22099/jba.2016.3169

سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد مهدوی


120. استعاره‌های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره (رویکرد تطبیقی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-66

10.22099/jba.2017.4072

شیرین پورابراهیم؛ بلقیس روشن؛ مهدیه عابدی


122. زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌های فارسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 51-82

10.22099/jba.2012.317

حسن ذوالفقاری


123. همگونی‌های فکری حافظ و عبید زاکانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-72

10.22099/jba.2015.2520

فاطمه پاسالاری؛ محمد حسین نیکدار اصل