تعداد مقالات: 446
151. شیوه های اجرایی اشعار محلی در ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-92

10.22099/jba.2017.4070

حسن ذوالفقاری


153. مقایسه‌ی صورت و معنا در غرلیات خواجوی کرمانی و جلال‌الدین عضد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-94

10.22099/jba.2017.25619.2691

طالب شچاعی؛ محمد امیرl عبیدی نیا؛ اکبر صیادکوه


154. تجلی آیین دادخواهی در ادب فارسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 70-88

10.22099/jba.2018.23854.2523

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جل