تعداد مقالات: 435
52. بررسی رابطه ی «حافظ و خدا» در ساحت همسخنی و گفتگویی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-38

فرزاد بالو؛ مرجان نیک فر


53. خدای وحدت وجودی و تصاویر برآمده از آن در آثار منظوم عطار نیشابوری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-42

ایمان زرگران؛ حسینعلی قبادی؛ همایون جمشیدیان


57. برش‌های درون مصراعی در شعر شفیعی کدکنی ( با تأکید بر هزاره‌ی دوم آهوی کوهی)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-48

سیدمحسن حسینی؛ معصومه فرج پور


58. عطای کثیر؛ شرح بیتی از حافظ

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-30

محمدرضا اکرمی


59. تصویر¬¬گری بی¬صورت خیال در شعر سعدی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-48

سوسن جبری


60. مرثیه شهر در شعر فارسی و عربی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-42

محمود حیدری؛ فاطمه تقی زاده


61. تجربه‌ی دینی حافظ شیرازی بر اساس نظریه‌ی گلاک و استارک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 23-44

علی اکبر باقری خلیلی؛ سهراب قهارپور


62. گفتگو در شعر فروغ فرّخ زاد با تکیه بر منطق مکالمه ی میخاییل باختین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-46

علی اکبر باقری خلیلی؛ مرضیه حقیقی حقیقی


63. بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-46

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصرالله امامی


64. تحلیل کهن‌الگویی الهی نامه ی عطار (داستان زن صالحه) بر اساس نظریات یونگ

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-44

حسن علی پورمند؛ رویا روزبهانی


68. دلایل اجتماعی گرایش ایرج میرزا به ادب غنایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-50

فهیمه اسدی


69. ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه‌ی خاقانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

نصرالله امامی؛ بهمن رضایی


70. استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-46

حسن توفیقی؛ ابوالفضل شکیبا


71. بررسی کاربردشناسانۀ نمادگرایی در شعر احمد شاملو

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-48

شهرام احمدی؛ پروانه دلاور


72. تعهد به پویاییِ اخلاق تعهد؛ مطالعه جامعه‌شناختی اشعار قیصر امین‌پور

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-46

جهانگیر جهانگیری؛ محمدحسن حیدریان؛ منصور طبیعی


73. تحلیل قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی و جلوه‌های بومی زبان در غزل معاصر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-46

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ یدالله شکری؛ جواد جعفری نسب


74. بررسی تداوم زمان روایت در حکایت‌های فرعی کلیله و دمنه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-48

عباس جاهدجاه؛ لیلا رضایی


75. اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-63

زهرا حسینی؛ زهرا ریاحی زمین