تعداد مقالات: 435
78. سنجش خاقانی و حافظ در رفتار‌های هنری

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-52

محمدرضا اکرمی؛ ابراهیم محبی


79. درهم¬تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-46

احمد رضی؛ نگین بی نظیر


80. مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-52

زهرا ریاحی زمین؛ سید فضل اله میرقادری؛ احمدنور وحیدی


81. شیوه‌های تعلیلی شاعران سبک آذربایجانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-48

نرگس اسکویی


82. ضرورت تصحیح مجدد دیوان نظام‌ الدین استرآبادی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-61

محمدرضا پاشایی؛ مهدی حمزه پور


83. خانواده در قابوس‌نامه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 31-49

مریم الساادات اسعدی


85. تصویرآفرینی عارفانه در غزلیات ‌‌«فیض کاشانی»

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 37-74

سیدهاشم خاتمی


87. بررسی تطبیقی ساخت موضوعیِ رباعیات اصیل خیام با برخی رباعیات منسوب به وی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-50

طاهره ایشانی؛ حسین رضایی لاکسار


88. تحلیل و بررسی سروده‌ی "نادر یا اسکندر" اخوان ثالث

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 35-48

سیداحمد پارسا


89. علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-56

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


90. نقد و بررسی داستان فرود سیاوش بر اساس رویکرد ساخت شکنی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 39-60

محمود رضایی دشت ارژنه


91. چیستی و اقسام مرگ از منظر عطار

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-66

علی محمد ساجدی؛ محبوبه جباره ناصرو


92.  همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-56

محسن پورمختار؛ منوچهر فروزنده فرد


93. رویکردی انتقادی به نوع حَماسی در ادبیّات فارسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 41-66

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم


94. شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-62

ناصر جابری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


95. ملاحظاتی درباره‌ی منظومه‌ی قندهارنامه‌ی‌ میرزا عبدالقادر تونی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-64

محمود رضایی دشت ارژنه؛ شراره تاجمیرریاحی


96. شورش در شعر امل دنقل و نصرت رحمانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-64

فرهاد رجبی


97. داستانی از چند چشم‌انداز (مطالعهٔ تطبیقی تاج‌ستانی بهرام گور در شاهنامه و منابع تاریخی)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-68

شهرام جلیلیان؛ علی خلیلی؛ مختار ابراهیمی


98. رمزگشایی از مضمون شکار در هفت‌پیکر بر اساس رویکرد اسطوره‌شناختی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-62

حمید غلامی؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی؛ حسن حیدری


99. حرکت در اندیشه و شعر شفیعی کدکنی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 45-70

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی قادیکلایی


100. تاثیر جنسیت بر زبان زنان معاصر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 45-70

قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک