تعداد مقالات: 435
177. بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 83-102

نجمه طاهری ماه زمینی؛ احمد امیری خراسانی


178. سید علی صالحی، شعرِ گفتار و سمبولیسم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 83-106

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


179. ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-104

احمد گلی؛ هما رفیعی مقدم


180. مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 85-104

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


181. تحلیل ساختاری الگوهای متکرر داستان‌های کودکان طردشده در شاهنامه و دیگر اساطیر

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-104

مهدی رضائی؛ رها زارعی فرد؛ سیروس سینا


182. اندیشه ی آرمانشهری و شکست یا پیروزی در رخنه کردن به جهان فراواقعی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 87-112

ناصر علیزاده؛ رضا صادقی شهپر


183. نقش سعدی در نام‌آوری شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-112

محمدحسین کرمی


184. بررسی تحلیلی «تشبیهات سیاه» در سروده‌های مهدی اخوان ثالث

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 87-110

رضا خلج؛ سید احمد پارسا


185. نقش رسانه در حیات تاریخی گفتمان شعر حجم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 87-116

علیرضا رعیت حسن آبادی


186. بررسی نوآوری در اشعار سلمان هراتی در پرتو استعاره‌ی مفهومی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-112

اسماعیل ذاکری؛ زهره ملاکی


188. بینامتنی قرآنی و روایی در شعر ابن یمین فریومدی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 91-108

جواد رنجبر؛ سجاد عربی


189. کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-110

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


190. نقد و بررسی کارکرد انواع قهرمانان در قصه ی بلند عامیانه ی جنیدنامه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 93-114

یداله جلالی پندری؛ سکینه عباسی


191. بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 93-114

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور


192. گرشاسب؛ شبه‌قهرمانِ حماسه‌ی اسدی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-116

ساناز رجبیان؛ مهدی نیک منش


194. کانونی سازی در اشعار روایی نیما یوشیج

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-108

فائزه عرب یوسف آبادی؛ زهرا داور


195. بررسی صور خیال شعر نابینایان با تأکید بر شعر شوریده شیرازی و مهین زورقی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-118

یحیی کاردگر؛ فاطمه صادقی تبار


196. تحلیل گفتمان شعر حجم و شعر انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 95-112

علیرضا رعیت حسن آبادی


198. آوا و معنا در شاهنامه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-120

گیتا ذاکری؛ علی رضا شعبانلو؛ عبدالحسین فرزاد


199. نگاهی ساختارگرایانه به داستان‌های کاووس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 99-122

جواد دهقانیان؛ سعید حسام پور