تعداد مقالات: 434
251. بوسه بر روی خداوند

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 129-150

غلامحسین شریفی ولدانی؛ کلثوم میری اصل


252. بازتاب برخی داده های علمی درشعرمعاصر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 129-152

غلامرضا کافی؛ فاطمه رعیت نژاد


253. تحلیل روابط قدرت در قصیده ترسائیه خاقانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 131-150

محسن ذوالفقاری؛ حجت الله کرمی


254. بررسی و تحلیل «شاه زن» در نگاه نظامی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 133-159

محمدحسین کرمی


255. بررسی الگوی نشانه شناختی پیرس در زبان عرفانی مولانا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 133-156

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ زهره نجفی


256. معرفی و بررسی نسخه‌ی خطی ترجمه‌ی فارسی قرآن مجید

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 137-156

شاهرخ محمدبیگی


257. نقد مکتبی داستانهای صادق هدایت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 143-178

مهدی شریفیان؛ کیومرث رحمانی


258. مقایسه تحلیلی سلامان و ابسال جامی و شاه و کنیزک مثنوی مولوی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 107-117

مریم روضاتیان؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد


259. ویژگی‌های سبکی زبان نیما یوشیج در منظومه‌ قلعه‌ سقریم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-138

غلامرضا فولادی؛ فهیمه حیدری جامع بزرگی


260. صائب و بررسیِ طول و عرض زندگی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 115-138

محمدرضا موحدی


261. نگرشی به شهریارنامه و دورۀ سرایش آن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 119-142

رضا غفوری


262. سام/ سهراب و زال/ رستم: نبرد پدر و پسر

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 123-148

مصطفی صدیقی


263. تحلیل شخصیّت یاور گریماس در چهار منظومۀ غنایی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 125-152

فرّخ لطیف نژاد


264. تحلیل اسطوره‌ی آفرینش در منطق‌الطیر عطار با تکیه بر قداست اصل و بن

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-150

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


265. پارادوکس محتوایی در شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 129-152

احمد گلی؛ سردار بافکر عجب شیر


267. تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 129-148

محبوبه مجیدی نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی


268. گفتن ناگفتنی‌ها مشکل است(بررسی ناگفته های مولوی در مثنوی معنوی)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 131-150

جلیل مشیدی؛ یداله رحیمی


269. بازتاب خویشکاری «وایو » در منظومه های حماسی ملی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-156

زهرا ریاحی زمین؛ طاهره فئوادی


270. نگاهی دوباره به بیت نخست داستان رستم و سهراب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 133-146

مهدی فاموری


272. قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 135-150

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا امینی؛ حمیدرضا کوثری


273. بازتاب جنبه هایی از فرهنگ و ادبیات هند در شعر صائب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 135-160

یحیی کاردگر


275. مبانی جمال شناسی از دیدگاه سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 135-156

بی‍‍ژن ظهیری ناو