تعداد مقالات: 446
376. همانندی‌های دیالکتیکی مولانا و هگل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-214

10.22099/jba.2017.25694.2697

محمدیوسف نیری؛ محمدحسین نیکداراصل؛ جلیل خلیلی جهرمی


379. ذکر وجودی و شهودی در عرفان اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 207-228

10.22099/jba.2012.295

خیراله محمودی