تعداد مقالات: 448
277. تحلیل اسطوره‌ی آفرینش در منطق‌الطیر عطار با تکیه بر قداست اصل و بن

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-150

10.22099/jba.2017.25336.2667

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


278. پارادوکس محتوایی در شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 129-152

10.22099/jba.2017.24940.2625

احمد گلی؛ سردار بافکر عجب شیر


280. تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 129-148

10.22099/jba.2018.29863.3054

محبوبه مجیدی نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی


282. بازتاب خویشکاری «وایو » در منظومه های حماسی ملی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-156

10.22099/jba.2016.3386

زهرا ریاحی زمین؛ طاهره فئوادی


285. قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 135-150

10.22099/jba.2014.1646

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا امینی؛ حمیدرضا کوثری


288. مبانی جمال شناسی از دیدگاه سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 135-156

10.22099/jba.2015.2577

بی‍‍ژن ظهیری ناو


289. تحلیل مفهوم «وطن» در شعر و اندیشۀ میرزادۀعشقی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 137-160

10.22099/jba.2014.1554

میلاد شمعی؛ مینو بیطرفان


294. جلوه های تضاد فکری و زبانی در قطعات ابن یمین فریومدی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 139-164

10.22099/jba.2019.29378.3015

اسماعیل صادقی؛ امین بنی طالبی


296. داستان دقوقی از منظر ادبیات شگرف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-166

10.22099/jba.2017.3962

مصطفی غریب؛ محمد بهنام فر


297. بازتاب رخداد های سیاسی و اجتماعی در شعر حمیدی شیرازی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-166

10.22099/jba.2017.24154.2560

محتشم محمدی؛ بشیر علوی


298. جریان شعر زبان در دهۀ هفتاد، با تأکید بر شعر رضا براهنی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 141-182

10.22099/jba.2018.29579.3039

اسماعیل شفق؛ بلال بحرانی