تعداد مقالات: 448
301. کارکردهای هنری ردیف دردیوان عطارنیشابوری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-168

10.22099/jba.2016.3890

فاطمه مدرسی؛ اله یار افراخته


303. بررسی ساختار متن در کشف‌المحجوب هجویری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 147-171

10.22099/jba.2012.302

اکبر نحوی؛ ناهید دهقانی


306. بررسی ساختار استدلال در سه متن دوره‌ی قاجار

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 151-174

10.22099/jba.2012.462

منیژه عبدالهی؛ احیاء عمل صالح


307. بررسی نه رباعی خیامانه‌ی عطار

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 151-170

10.22099/jba.2016.3505

طه صادری؛ اسدالله واحد


308. جلوه های ناز معشوق در شعر حافظ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.2374

هادی عدالت پور


310. از کتابت تا وزارت

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 157-172

10.22099/jba.2012.333

جمشید مظاهری؛ محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی اکبر احمدی دارانی


312. پژوهشی در قدمت و اصالت جنگنامه‌های محمد حنفیه

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 159-186

10.22099/jba.2019.33137.3346

رحیم فرج الهی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


313. تأثیر صورخیال ادبی برنگارگری مکتب شیراز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 161-184

10.22099/jba.2012.323

فاطمه ماه وان؛ محمدجعفر یاحقی


314. بررسی پیکرمندی در غزل‌های سعدی با تکیه بر نظریة هالیدی و حسن

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 171-187

10.22099/jba.2019.31909.3256

راضیه فانی اسکی؛ علی صفایی


316. مؤلفه‌های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-50

10.22099/jba.2018.26758.2793

یحیی طالبیان؛ عباسعلی وفایی؛ حمید عبدللهیان؛ علی اصغر باقری


318. حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان¬نما

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 139-166

10.22099/jba.2012.266

راضیه مهدی بیرقدار؛ علی درزی


321. اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 147-171

10.22099/jba.2012.474

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


323. خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 149-168

10.22099/jba.2018.29382.3017

ابراهیم محبی؛ مظاهر نیکخواه؛ محمد حکیم‌آذر


324. تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 151-176

10.22099/jba.2013.597

سیدکاظم موسوی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری


325. تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-176

10.22099/jba.2014.1472

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی