تعداد مقالات: 448
351. نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 176-204

10.22099/jba.2019.30927.3163

فرهاد کرمی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ محسن ذوالفقاری


353. گونه‏هایی از هنجارگریزی نحوی در شعر ناصرخسرو

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 179-206

10.22099/jba.2012.294

مرتضی محسنی؛ مهدی صراحتی جویباری


354. تساهل و تسامح در دیوان حافظ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 179-206

10.22099/jba.2012.344

محمدحسین نیکدار اصل


356. نقش انشا در زبان عرفانی (بررسی و تحلیل نقش انشا در آثار فارسی عین‌القضات همدانی)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 185-208

10.22099/jba.2012.324

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ معصومه محمدی


359. شهود، نماد و شعرِ سهراب سپهری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 201-221

10.22099/jba.2012.313

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


360. درباره‌ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 135-146

10.22099/jba.2012.353

جواد مرتضایی


362. ده دیو از فارسی میانه تا منظومه‌ی فرامرزنامه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 167-186

10.22099/jba.2012.267

اکبر نحوی؛ رضا غفوری


363. خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 169-188

10.22099/jba.2018.29459.3025

حسن محمدیان؛ غلامرضا پیروز؛ مرتضی محسنی


365. نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 173-199

10.22099/jba.2012.277

علی اصغر میرباقری فرد؛ سیدمرتضی هاشمی؛ حکمت اله صفری


367. بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 175-192

10.22099/jba.2017.23614.2503

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد


368. تلقی‌های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-196

10.22099/jba.2018.27978.2882

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ شادی احمدی


369. تحلیل و رمز گشایی ارتباطات غیر کلامی در بوستان سعدی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 181-210

10.22099/jba.2016.3472

محمدحسین نیکداراصل؛ محمدهادی احمدیانی پی


370. نوآوری های یغمای جندقی در هجوسرایی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 181-198

10.22099/jba.2018.26512.2771

علی نظر نظری تاویرانی؛ سید احمد پارسا


371. بررسی دلایل اثرگذاری ابیات بی تصویر در دیوان حافظ

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 183-214

10.22099/jba.2016.3078

علی نوری؛ مجید عزیزی


372. اصول و مبانی شرح تطبیقی (با تکیه بر شرح مثنوی شریف)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 183-206

10.22099/jba.2018.27275.2825

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد


374. سعدی شیراز و سعدی هند

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 191-216

10.22099/jba.2012.286

عبداله واثق عباسی


375. خویشکاری‌های مشترک فلز و آب و آتش در اساطیر و باورهای ایرانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 191-210

10.22099/jba.2012.304

ناصر نیکوبخت؛ هیبت اله اکبری ندمانی؛ حسین محمدی