تعداد مقالات: 443
26. بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مکتبی شیرازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-26

حسین آقاحسینی؛ آزاده پوده


27. بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

زهرا استادزاده؛ لیلی رضایی؛ عباس جاهدجاه


28. جلوه های خاص معشوق در غزل های صائب

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-20

زهره احمدی پور اناری


29. بررسی و تحلیل نقش پیک‌ها در محبت‌نامه‌ی ابن نصوح شیرازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

محمد حسین امانت؛ زرین تاج واردی


30. بنیانِ زروانی ناکُشتن و به بند کِشیدن ضحّاکِ شاهنامه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-22

حمیدرضا اردستانی رستمی


31. بررسی تقابل عشق و مرگ در ساختار شعر فروغ فرخزاد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-24

اسد آبشیرینی


32. نقد بوم گرایانه ی دفتر شعر «از زبان برگ» سروده ی محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

فرهاد بشیریان؛ اکبر شایان سرشت


34. مکاشفات پیشگویانه در اشعار حافظ شیرازی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

نرگس اسکویی


35. دو مضمون‌ از توصیف واقعی معشوق در غزل منزوی، بهبهانی و بهمنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-16

زهره احمدی پور اناری


36. جایگاه تصویر در شعر غنایی (با نگاهی به منظومه های عاشقانه)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-22

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


37. استعارۀ مفهومی "غم" در اشعار فخرالدین عراقی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-24

ابراهیم استاجی؛ مجید فرحانی زاده


40. گونه شناسی ساخت های قالبی در رباعیات مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

شهین حقیقی؛ طاهره جوشکی


41. تحلیل طرحواره‌های قدرتی در غزلیّات شمس و پیوندآن باالگوی جهان‌بینی مولانا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم


42. نقش تداعی در ساخت‌یابی خلاقانه‌ی حکایت شیخ احمد خضرویه و گریه کردن کودک حلوا‌فروش

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-28

مهرداد اکبری گندمانی؛ مهدی رضا کمالی بانیانی


43. تحلیلِ نگاشت مفهومیِ «بهار» و خوشه‌های‌ استعاری آن در غزلیّات شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی


44. جنبه‌های رمزی و زبان اشارت در داستان ابراهیم(ع)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-20

حسین آقاحسینی؛ سمانه زراعتی


45. بررسی تطبیقی افکار و عقاید ابوالعلاء و خیام

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 15-33

لیلا امینی لاری؛ سیدفضل اله میرقادری


47. بررسی جنبه های حماسی در شعر نیما

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-38

محمدرضا امینی؛ کاظم رحیمی نژاد


48. موتیف آیینه در دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-40

محمد بهنام فر؛ زهرا دلپذیر


49. بررسی ابیاتی نویافته از رودکی در فرهنگی ناشناخته

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 17-44

نصرالله امامی؛ مژگان شیرمحمدی؛ سجاد دهقان


50. هفت پیکر در نفیر نی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-44

نجمه دری؛ سیدمهدی خیراندیش