تعداد مقالات: 445
51. هفت پیکر در نفیر نی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-44

10.22099/jba.2012.467

نجمه دری؛ سیدمهدی خیراندیش


54. بررسی رابطه ی «حافظ و خدا» در ساحت همسخنی و گفتگویی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-38

10.22099/jba.2017.23938.2532

فرزاد بالو؛ مرجان نیک فر


55. خدای وحدت وجودی و تصاویر برآمده از آن در آثار منظوم عطار نیشابوری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-42

10.22099/jba.2018.28545.2939

ایمان زرگران؛ حسینعلی قبادی؛ همایون جمشیدیان


60. عطای کثیر؛ شرح بیتی از حافظ

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-30

10.22099/jba.2016.3704

محمدرضا اکرمی


61. تصویر¬¬گری بی¬صورت خیال در شعر سعدی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-48

10.22099/jba.2012.457

سوسن جبری


62. مرثیه شهر در شعر فارسی و عربی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-42

10.22099/jba.2012.477

محمود حیدری؛ فاطمه تقی زاده


63. تجربه‌ی دینی حافظ شیرازی بر اساس نظریه‌ی گلاک و استارک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 23-44

10.22099/jba.2013.1519

علی اکبر باقری خلیلی؛ سهراب قهارپور


64. گفتگو در شعر فروغ فرّخ زاد با تکیه بر منطق مکالمه ی میخاییل باختین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-46

10.22099/jba.2015.2121

علی اکبر باقری خلیلی؛ مرضیه حقیقی حقیقی


65. بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-46

10.22099/jba.2016.3896

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصرالله امامی


71. ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه‌ی خاقانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

10.22099/jba.2016.3143

نصرالله امامی؛ بهمن رضایی


72. استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-46

10.22099/jba.2017.3763

حسن توفیقی؛ ابوالفضل شکیبا


73. بررسی کاربردشناسانۀ نمادگرایی در شعر احمد شاملو

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-48

10.22099/jba.2017.3977

شهرام احمدی؛ پروانه دلاور


74. تعهد به پویاییِ اخلاق تعهد؛ مطالعه جامعه‌شناختی اشعار قیصر امین‌پور

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-46

10.22099/jba.2018.26231.2754

جهانگیر جهانگیری؛ محمدحسن حیدریان؛ منصور طبیعی


75. تحلیل قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی و جلوه‌های بومی زبان در غزل معاصر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-46

10.22099/jba.2019.30457.3116

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ یدالله شکری؛ جواد جعفری نسب