تعداد مقالات: 431
52. بررسی تطبیقی افکار و عقاید ابوالعلاء و خیام

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 15-33

لیلا امینی لاری؛ سیدفضل اله میرقادری


53. تصویر¬¬گری بی¬صورت خیال در شعر سعدی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-48

سوسن جبری


54. هفت پیکر در نفیر نی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-44

نجمه دری؛ سیدمهدی خیراندیش


55. مرثیه شهر در شعر فارسی و عربی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-42

محمود حیدری؛ فاطمه تقی زاده


56. بررسی جنبه های حماسی در شعر نیما

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-38

محمدرضا امینی؛ کاظم رحیمی نژاد


57. تجربه‌ی دینی حافظ شیرازی بر اساس نظریه‌ی گلاک و استارک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 23-44

علی اکبر باقری خلیلی؛ سهراب قهارپور


58. مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-52

زهرا ریاحی زمین؛ سید فضل اله میرقادری؛ احمدنور وحیدی


59. موتیف آیینه در دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-40

محمد بهنام فر؛ زهرا دلپذیر


63. گفتگو در شعر فروغ فرّخ زاد با تکیه بر منطق مکالمه ی میخاییل باختین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-46

علی اکبر باقری خلیلی؛ مرضیه حقیقی حقیقی


64. شیوه‌های تعلیلی شاعران سبک آذربایجانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-48

نرگس اسکویی


65. دلایل اجتماعی گرایش ایرج میرزا به ادب غنایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-50

فهیمه اسدی


67. ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه‌ی خاقانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

نصرالله امامی؛ بهمن رضایی


68. برش‌های درون مصراعی در شعر شفیعی کدکنی ( با تأکید بر هزاره‌ی دوم آهوی کوهی)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-48

سیدمحسن حسینی؛ معصومه فرج پور


70. عطای کثیر؛ شرح بیتی از حافظ

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-30

محمدرضا اکرمی


71. استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-46

حسن توفیقی؛ ابوالفضل شکیبا


72. بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-46

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصرالله امامی


73. بررسی کاربردشناسانۀ نمادگرایی در شعر احمد شاملو

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-48

شهرام احمدی؛ پروانه دلاور


75. بررسی رابطه ی «حافظ و خدا» در ساحت همسخنی و گفتگویی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-38

فرزاد بالو؛ مرجان نیک فر