تعداد مقالات: 448
178. بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته‌های روان‌تحلیل‌گری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 91-119

10.22099/jba.2012.308

فاتح رحمانی؛ محمدهادی مرادی؛ فرزین رضایی


181. بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-78

10.22099/jba.2012.263

سیدمحمد رضی مصطفوی نیا؛ محمودرضا توکلی؛ سلمان محمودی


182. استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 71-94

10.22099/jba.2016.3536

مهدی رضائی؛ سید هاشم خاتمی


185. بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 83-102

10.22099/jba.2013.596

نجمه طاهری ماه زمینی؛ احمد امیری خراسانی


186. سید علی صالحی، شعرِ گفتار و سمبولیسم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 83-106

10.22099/jba.2014.1957

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


187. ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-104

10.22099/jba.2018.28558.2935

احمد گلی؛ هما رفیعی مقدم


188. مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 85-104

10.22099/jba.2015.2581

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


190. اندیشه ی آرمانشهری و شکست یا پیروزی در رخنه کردن به جهان فراواقعی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 87-112

10.22099/jba.2012.478

ناصر علیزاده؛ رضا صادقی شهپر


191. نقش سعدی در نام‌آوری شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-112

10.22099/jba.2013.1547

محمدحسین کرمی


193. نقش رسانه در حیات تاریخی گفتمان شعر حجم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 87-116

10.22099/jba.2017.3954

علیرضا رعیت حسن آبادی


196. بینامتنی قرآنی و روایی در شعر ابن یمین فریومدی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 91-108

10.22099/jba.2014.598

جواد رنجبر؛ سجاد عربی


197. کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-110

10.22099/jba.2015.2578

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


198. نقد و بررسی کارکرد انواع قهرمانان در قصه ی بلند عامیانه ی جنیدنامه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 93-114

10.22099/jba.2012.593

یداله جلالی پندری؛ سکینه عباسی


199. بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 93-114

10.22099/jba.2014.1644

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور


200. گرشاسب؛ شبه‌قهرمانِ حماسه‌ی اسدی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-116

10.22099/jba.2014.2037

ساناز رجبیان؛ مهدی نیک منش