تعداد مقالات: 434
301. مؤلفه‌های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-50

یحیی طالبیان؛ عباسعلی وفایی؛ حمید عبدللهیان؛ علی اصغر باقری


302. رویکردی اساطیری و روان شناختی به تولد نمادین شبدیز در خسرو و شیرین نظامی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 119-134

اسحاق طغیانی؛ طیبه جعفری


303. حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان¬نما

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 139-166

راضیه مهدی بیرقدار؛ علی درزی


305. کارکرد ردیف در فرم و ساختار غزلیات حافظ

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 143-162

تیمور مالمیر


306. اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 147-171

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


307. درنگی بر ناگزیری مرگ گیل‌گمش و اسکندر و جاودانگی اوتناپیشتیم و خضر

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 149-174

محمدحسین کرمی؛ رضوان رحیمی


308. خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 149-168

ابراهیم محبی؛ مظاهر نیکخواه؛ محمد حکیم‌آذر


309. تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 151-176

سیدکاظم موسوی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری


310. تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-176

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی


312. تحلیل ساختار اسطوره‌‌ی «باد» در شاهنامه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 153-170

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ رؤیا رضایی


313. بررسی واژگان خاص آئینی در منظومه‌ی زراتشت نامه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-170

کتایون نمیرانیان


314. بررسی پیرنگ حکایت های بوستان سعدی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 153-174

امید وحدانی فر


315. تأملی بر دقایق بازی شطرنج در سبک آذربایجانی و عراقی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 157-178

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


316. داستان انبیاء در کتاب مقدس و بازتاب آنها در اشعار حسین منزوی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 157-180

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ مریم حقی


318. درباره‌ی برخی ابیات منتسب به رودکی سمرقندی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 159-172

مجید منصوری


319. جلوه‌هایی از آیات حسن و عشق در عبهرالعاشقین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 159-184

محمدیوسف نیری؛ لیلا روغن گیری


321. بازخوانش بینامتنی منظومة «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از منظر تاریخگرایی نو

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 161-188

سید علی قاسم زاده؛ آسیه ذبیح نیا؛ حسین بردخونی


322. لزومِ تصحیحِ دوباره‌ی غزلیاتِ شمس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 161-186

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


323. هنر حافظ در ترسیم فراز و فرود ابیات بر پایه‌ی عنصر تضاد و تقابل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 163-188

محمدرضا یوسفی؛ مریم بختیاری


324. سیر تحول مفهومی واژة "خود" در منطق‌الطیر بر اساس فرایند فردیت

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 165-184

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


325. خواب و رویا در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 167-190

مختار کمیلی