تعداد مقالات: 434
326. بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 167-186

سید مهدی نوریان؛ اشرف خسروی


327. بررسی شخصیت پردازی داستانی _نمایشی زنان در منطق الطیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 167-182

سیدفضل اله میرقادری؛ احسان زیورعالم


329. بررسی شیوه‌ی به‌کارگیری جریان سیال‌ذهن در رمان سنگ‌صبور، اثر صادق‌ چوبک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 169-190

محمد طاهری؛ معصومه سپهری عسکر


330. بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-184

حسین نجاری؛ علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه


331. روانشناسی جنگ در شاهنامه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 171-192

خیراله محمودی؛ آزاده کرمی


332. بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمّیّت صامت‌ها، مصوّت‌ها و هجاهای عروض فارسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-190

حسن عبداله زاده؛ معصومه معدن کن؛ اسداله واحد


335. قیصر امین‌پور و رویکرد نوستالژیک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 175-204

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


336. نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 176-204

فرهاد کرمی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ محسن ذوالفقاری


337. رویکرد روایت‌شناسی به شخصیت و سرنمون ازلی با تکیه بر داستان‌های شاهنامه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 177-198

کاظم موسوی؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


338. گونه‏هایی از هنجارگریزی نحوی در شعر ناصرخسرو

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 179-206

مرتضی محسنی؛ مهدی صراحتی جویباری


339. تساهل و تسامح در دیوان حافظ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 179-206

محمدحسین نیکدار اصل


341. نقش انشا در زبان عرفانی (بررسی و تحلیل نقش انشا در آثار فارسی عین‌القضات همدانی)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 185-208

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ معصومه محمدی


342. شهود، نماد و شعرِ سهراب سپهری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 201-221

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


343. درباره‌ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 135-146

جواد مرتضایی


344. تأثیر مکرّرها در ایجاد لحن در غزلیّات شمس از دیدگاه فرمالیستی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 163-180

فاطمه یاوری؛ عباسعلی وفایی


345. ده دیو از فارسی میانه تا منظومه‌ی فرامرزنامه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 167-186

اکبر نحوی؛ رضا غفوری


346. خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 169-188

حسن محمدیان؛ غلامرضا پیروز؛ مرتضی محسنی


347. اصلاحیه‌ای بر شرح‌‌‌های یک بیت از دیوان خاقانی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 171-178

علیرضا فولادی


348. نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 173-199

علی اصغر میرباقری فرد؛ سیدمرتضی هاشمی؛ حکمت اله صفری


349. اصالت تصویری مهم¬ترین معیار در تصحیح دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 175-196

سعید مهدوی فر


350. بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 175-192

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد