تعداد مقالات: 448
401. مقاله کوتاه: تصحیح و توضیح یک بیت از دیوان رودکی سمرقندی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 295-306

10.22099/jba.2019.33075.3335

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


402. تحلیل گفتمان قصیده ی در‌از راه رنج تا راه رستاخیز با الگوی لاکلائو و موف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22099/jba.2019.33615.3399

حافظ صادق پور؛ محمد پارسانسب


403. نگاهی به تصحیح منظومة همای و همایون به اهتمام کمال عینی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-182

10.22099/jba.2017.4038

محمدمهدی معلمی؛ مرتضی رزاقپور


404. درنگی بر چگونگی پیوند ابیات الحاقی در چاپ‌های سنگی مکتوبات صدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

10.22099/jba.2019.33809.3412

محمّدصادق خاتمی؛ سلمان ساکت


405. آیا پادشاهی منوچهر صد و بیست سال بود؟ (بحثی درباره‌ی سال‌های زندگانی و پادشاهی منوچهر بر اساس روایات پهلوی، تاریخی و طومارهای نقّالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

10.22099/jba.2019.34690.3500

محمد شیروئی؛ عبدالناصرعبدالناصر نظریانی


406. بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

10.22099/jba.2019.33156.3339

سیداحمد پارسا؛ مهین کریمی


407. ورا نام بانوگشسب گَو است (معرّفی داستانی منظوم از ازدواج بانوگشسپ با گیو گودرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

10.22099/jba.2019.34187.3450

رضا غفوری


408. بررسی فنا و بقا از منظر سنایی بر مبنای سنت اول عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22099/jba.2019.33491.3379

سمانه جاری؛ محمدرضا نصراصفهانی


409. جریان‌شناسی تشبیب و جایگاه آن در قصاید فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

10.22099/jba.2019.32918.3331

الهام حسینی سده؛ حسین آقاحسینی؛ سعید شفیعیون


410. تحلیل و آسیب‏شناسی مهم‏ترین رویکردهای‏های نقد بر اشعار اخوان ثالث در مقاله‏های نمایه شده(1370- 1395)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22099/jba.2019.34733.3506

محمد مرادی؛ فاطمه احمدی


411. جایگاه ترادفات معطوف در غزلیات حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

10.22099/jba.2019.33805.3410

یوسف اصغری بایقوت؛ مهدی دهرامی


412. آسیب‌شناسی نارسیسیسمِ زبانی در شعر شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.22099/jba.2019.33533.3383

اسد آبشیرینی


413. تصحیح و توضیح بیتی از سعدی: شمع را باید از این خانه به‌در بردن و کُشتن...

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22099/jba.2020.35503.3589

محمد هادی خالق زاده


414. بررسی سبک استدلال‌ورزی پروین اعتصامی در مناظره‌های وی برمبنای نظریه تولمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22099/jba.2019.32472.3299

ویدا سبزواری بیدختی؛ سعید روزبهانی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمد داودی


415. آمیختگی استعاره با پارادوکس در شعر معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22099/jba.2019.34768.3515

عبدالحمید صادق پور؛ جلیل نظری؛ محمدرضا معصومی


416. تحلیل کاربستِ عناصرِ ادبیات عامه در شعر احمد شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22099/jba.2020.35021.3545

غلامرضا کافی


417. حیران مست یا هوشیار حیران؟ «بررسی و تحلیل دیدگاه‌های مولوی و شمس دربارة سکر و حیرت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22099/jba.2020.35371.3573

سمانه السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی


418. تحلیل انتقادی گفتمان قدرت در مثنوی (بررسی موردی: قصه اهل سبا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22099/jba.2020.35052.3548

سیدمحمد دشتی؛ مژگان متوسل؛ طاهره موسوی


419. کارکرد زبان و گفت وگو در حکایات اسرارنامه عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22099/jba.2020.32259.3282

عباس باقری؛ محمد مهدی پور؛ ابراهیم رنجبر؛ اسدالله واحد


420. وجوه فکری و اجتماعی حملۀ حیدری راجی کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

10.22099/jba.2020.34112.3444

سعید شفیعیون؛ اصغر افشاری


421. «مقایسه‌ی شروح نقد نیازی و لطیفه‌ی غیبی بر غزلیات حافظ بر اساس نظریه‌ی دریافت یاوس»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

10.22099/jba.2020.34193.3451

مرتضی محسنی؛ آتنا ریحانی


422. مجموعة‏الشعرای فضلی نمنگانی و تبیین اهمیت آن در نگارش تاریخ شعر فارسی در ماوراءالنهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

10.22099/jba.2020.35776.3613

ابراهیم خدایار


424. پیشنهادهایی برای ضبطِ برخی واژگان و ترکیبات در حدیقه‌الحقیقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

10.22099/jba.2020.35589.3598

سیدمهدی طباطبایی


425. تحلیل مربّع تنشی طنز در فرآیند نشانه معناشناسی شعری از ابوالقاسم حالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

10.22099/jba.2020.35082.3552

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت اللّه شریف پور؛ محمّدرضا صرفی