تعداد مقالات: 432
26. بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مکتبی شیرازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-26

حسین آقاحسینی؛ آزاده پوده


27. بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

زهرا استادزاده؛ لیلی رضایی؛ عباس جاهدجاه


28. جلوه های خاص معشوق در غزل های صائب

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-20

زهره احمدی پور اناری


29. بررسی و تحلیل نقش پیک‌ها در محبت‌نامه‌ی ابن نصوح شیرازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

محمد حسین امانت؛ زرین تاج واردی


30. بنیانِ زروانی ناکُشتن و به بند کِشیدن ضحّاکِ شاهنامه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-22

حمیدرضا اردستانی رستمی


31. بررسی تقابل عشق و مرگ در ساختار شعر فروغ فرخزاد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-24

اسد آبشیرینی


32. نقد بوم گرایانه ی دفتر شعر «از زبان برگ» سروده ی محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

فرهاد بشیریان؛ اکبر شایان سرشت


34. مکاشفات پیشگویانه در اشعار حافظ شیرازی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

نرگس اسکویی


35. دو مضمون‌ از توصیف واقعی معشوق در غزل منزوی، بهبهانی و بهمنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-16

زهره احمدی پور اناری


36. جایگاه تصویر در شعر غنایی (با نگاهی به منظومه های عاشقانه)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-22

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


37. استعارۀ مفهومی "غم" در اشعار فخرالدین عراقی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-24

ابراهیم استاجی؛ مجید فرحانی زاده


40. گونه شناسی ساخت های قالبی در رباعیات مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

شهین حقیقی؛ طاهره جوشکی


41. تحلیل طرحواره‌های قدرتی در غزلیّات شمس و پیوندآن باالگوی جهان‌بینی مولانا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم


43. جنبه‌های رمزی و زبان اشارت در داستان ابراهیم(ع)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-20

حسین آقاحسینی؛ سمانه زراعتی


44. بررسی تداوم زمان روایت در حکایت‌های فرعی کلیله و دمنه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-48

عباس جاهدجاه؛ لیلا رضایی


46. سنجش خاقانی و حافظ در رفتار‌های هنری

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-52

محمدرضا اکرمی؛ ابراهیم محبی


47. درهم¬تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-46

احمد رضی؛ نگین بی نظیر


48. اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-63

زهرا حسینی؛ زهرا ریاحی زمین


49. خانواده در قابوس‌نامه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 31-49

مریم الساادات اسعدی


50. تصویرآفرینی عارفانه در غزلیات ‌‌«فیض کاشانی»

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 37-74

سیدهاشم خاتمی