تعداد مقالات: 448
26. بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مکتبی شیرازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-26

10.22099/jba.2016.3523

حسین آقاحسینی؛ آزاده پوده


27. بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

10.22099/jba.2016.3538

زهرا استادزاده؛ لیلی رضایی؛ عباس جاهدجاه


28. جلوه های خاص معشوق در غزل های صائب

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22099/jba.2016.3613

زهره احمدی پور اناری


29. بررسی و تحلیل نقش پیک‌ها در محبت‌نامه‌ی ابن نصوح شیرازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

10.22099/jba.2017.3873

محمد حسین امانت؛ زرین تاج واردی


36. جایگاه تصویر در شعر غنایی (با نگاهی به منظومه های عاشقانه)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-22

10.22099/jba.2018.26662.2786

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


37. استعارۀ مفهومی "غم" در اشعار فخرالدین عراقی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-24

10.22099/jba.2018.27141.2818

ابراهیم استاجی؛ مجید فرحانی زاده


40. گونه شناسی ساخت های قالبی در رباعیات مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

10.22099/jba.2018.30043.3074

شهین حقیقی؛ طاهره جوشکی


41. تحلیل طرحواره‌های قدرتی در غزلیّات شمس و پیوندآن باالگوی جهان‌بینی مولانا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

10.22099/jba.2019.30785.3155

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم


43. جستجوی انگاره خانه در آثار «سهراب سپهری» بر مبنای پدیدارشناسی تخیل «گاستون باشلار»

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-25

10.22099/jba.2019.30640.3139

زیبا پریشانی؛ مجید سرمدی؛ فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی


44. آشنایی زدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-30

10.22099/jba.2019.31198.3178

میر جلیل اکرمی؛ دادرس محمدی


45. جنبه‌های رمزی و زبان اشارت در داستان ابراهیم(ع)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-20

10.22099/jba.2012.260

حسین آقاحسینی؛ سمانه زراعتی


46. بررسی تطبیقی افکار و عقاید ابوالعلاء و خیام

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 15-33

10.22099/jba.2012.346

لیلا امینی لاری؛ سیدفضل اله میرقادری


48. بررسی جنبه های حماسی در شعر نیما

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-38

10.22099/jba.2013.485

محمدرضا امینی؛ کاظم رحیمی نژاد


49. موتیف آیینه در دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-40

10.22099/jba.2014.1553

محمد بهنام فر؛ زهرا دلپذیر


50. بررسی ابیاتی نویافته از رودکی در فرهنگی ناشناخته

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 17-44

10.22099/jba.2017.25565.2687

نصرالله امامی؛ مژگان شیرمحمدی؛ سجاد دهقان