نویسنده = خدابخش اسداللهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-82

خدابخش اسداللهی؛ بنت الهدی خرم آبادی؛ بیژن ظهیری ناو