نویسنده = مهیار علوی مقدّم
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلِ نگاشت مفهومیِ «بهار» و خوشه‌های‌ استعاری آن در غزلیّات شمس

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 26-52

10.22099/jba.2019.32023.3266

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی


2. تحلیل طرحواره‌های قدرتی در غزلیّات شمس و پیوندآن باالگوی جهان‌بینی مولانا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

10.22099/jba.2019.30785.3155

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم


3. رویکردی انتقادی به نوع حَماسی در ادبیّات فارسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 41-66

10.22099/jba.2014.1497

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم