نویسنده = مهیار علوی مقدّم
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلِ نگاشت مفهومیِ «بهار» و خوشه‌های‌ استعاری آن در غزلیّات شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی


2. تحلیل طرحواره‌های قدرتی در غزلیّات شمس و پیوندآن باالگوی جهان‌بینی مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1397

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم


3. رویکردی انتقادی به نوع حَماسی در ادبیّات فارسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 41-66

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم