نویسنده = طاهره صادقی تحصیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-82

محمد طالبی؛ طاهره صادقی تحصیلی