نویسنده = زهرا ریاحی زمین
تعداد مقالات: 5
1. بازتاب خویشکاری «وایو » در منظومه های حماسی ملی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-156

10.22099/jba.2016.3386

زهرا ریاحی زمین؛ طاهره فئوادی


2. مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-52

10.22099/jba.2013.1544

زهرا ریاحی زمین؛ سید فضل اله میرقادری؛ احمدنور وحیدی


4. بررسی کارکرد دیو در منظومه¬های پهلوانی پس از شاهنامه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-128

10.22099/jba.2012.460

زهرا ریاحی زمین؛ عظیم جباره ناصرو


5. اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-63

10.22099/jba.2012.310

زهرا حسینی؛ زهرا ریاحی زمین