نویسنده = نرگس باقری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوۀ بازنمایی زنان در هفتاد سنگ قبر

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-18

نرگس باقری