نویسنده = سیدعلی اصغر میرباقری فرد
تعداد مقالات: 5
1. حیران مست یا هوشیار حیران؟ «بررسی و تحلیل دیدگاه‌های مولوی و شمس دربارة سکر و حیرت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22099/jba.2020.35371.3573

سمانه السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی


2. داستان انبیاء در کتاب مقدس و بازتاب آنها در اشعار حسین منزوی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 157-180

10.22099/jba.2015.2579

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ مریم حقی


3. نقش انشا در زبان عرفانی (بررسی و تحلیل نقش انشا در آثار فارسی عین‌القضات همدانی)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 185-208

10.22099/jba.2012.324

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ معصومه محمدی


4. بررسی الگوی نشانه شناختی پیرس در زبان عرفانی مولانا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 133-156

10.22099/jba.2012.342

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ زهره نجفی


5. مقایسه تحلیلی سلامان و ابسال جامی و شاه و کنیزک مثنوی مولوی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 107-117

10.22099/jba.2012.351

مریم روضاتیان؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد