نویسنده = سید احمد پارسا
تعداد مقالات: 6
1. بررسی زمینه‌های فرهنگی و گفتمانی شکل‌گیری هویت در شعر عقاب خانلری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22099/jba.2020.35746.3612

منصور رحیمی؛ سیداحمد پارسا


2. بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

10.22099/jba.2019.33156.3339

سیداحمد پارسا؛ مهین کریمی


3. نوآوری های یغمای جندقی در هجوسرایی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 181-198

10.22099/jba.2018.26512.2771

علی نظر نظری تاویرانی؛ سید احمد پارسا