نویسنده = سید احمد پارسا
تعداد مقالات: 5
1. بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سیداحمد پارسا؛ مهین کریمی


2. نوآوری های یغمای جندقی در هجوسرایی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 181-198

علی نظر نظری تاویرانی؛ سید احمد پارسا


3. بررسی تحلیلی «تشبیهات سیاه» در سروده‌های مهدی اخوان ثالث

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 87-110

رضا خلج؛ سید احمد پارسا


4. بررسی گونه‌ای نو از موسیقی کناری در قصاید خاقانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-14

سیداحمد پارسا