نویسنده = سیدمهدی زرقانی
تعداد مقالات: 2
1. نقش سنائی در تحول قصیدة فارسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-76

10.22099/jba.2016.3169

سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد مهدوی