نویسنده = ناصر علیزاده
تعداد مقالات: 4
1. سید علی صالحی، شعرِ گفتار و سمبولیسم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 83-106

10.22099/jba.2014.1957

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


3. قیصر امین‌پور و رویکرد نوستالژیک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 175-204

10.22099/jba.2012.463

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


4. شهود، نماد و شعرِ سهراب سپهری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 201-221

10.22099/jba.2012.313

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد