نویسنده = رضا غفوری
تعداد مقالات: 8
1. سندی نویافته دربارۀ سرایندۀ سام‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

رضا غفوری


2. ورا نام بانوگشسب گَو است (معرّفی داستانی منظوم از ازدواج بانوگشسپ با گیو گودرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

رضا غفوری


3. نگرشی به شهریارنامه و دورۀ سرایش آن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 119-142

رضا غفوری


4. بررسی روایتی منظوم از پایان زندگی برزو

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 105-128

رضا غفوری


7. سیمای تهمینه در روایت‌های حماسی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 145-166

رضا غفوری


8. پژوهشی در روایت های متفاوت مرگ بهمن و کشته شدن او در نبرد با اژدها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 113-132

رضا غفوری؛ محمدرضا امینی