نویسنده = محمدرضا اکرمی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش خاقانی و حافظ در رفتار‌های هنری

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-52

10.22099/jba.2012.288

محمدرضا اکرمی؛ ابراهیم محبی