نویسنده = مهدی دهرامی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط برون‌متنی و درون‌متنی غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 79-97

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ مهدی دهرامی