نویسنده = شاهرخ محمدبیگی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و بررسی نسخه‌ی خطی ترجمه‌ی فارسی قرآن مجید

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 137-156

شاهرخ محمدبیگی