نویسنده = نجمه فعال
تعداد مقالات: 1
1. شیوه‌های کاربرد آیات و احادیث در مکالمه‌های حکایات گلستان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 1-20

احمد امیری خراسانی؛ نجمه فعال