نویسنده = سید هاشم خاتمی
تعداد مقالات: 1
1. استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 71-94

مهدی رضائی؛ سید هاشم خاتمی