نویسنده = زرین واردی
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی شعر و اندیشة مشرقی شیرازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-88

غلامحسین فهندژ سعدی؛ زرین واردی


2. بررسی و تحلیل نقش پیک‌ها در محبت‌نامه‌ی ابن نصوح شیرازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

محمد حسین امانت؛ زرین تاج واردی