نویسنده = مظاهر نیکخواه
تعداد مقالات: 1
1. خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1397

ابراهیم محبی؛ مظاهر نیکخواه؛ محمد حکیم‌آذر