نویسنده = مهدی رضائی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ساختاری الگوهای متکرر داستان‌های کودکان طردشده در شاهنامه و دیگر اساطیر

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-104

مهدی رضائی؛ رها زارعی فرد؛ سیروس سینا


2. استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 71-94

مهدی رضائی؛ سید هاشم خاتمی