نویسنده = فاطمه تیموری فتحی
تعداد مقالات: 1
1. تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی درتذکرﺓ الاولیای عطار

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-18

مریم خلیلی جهان تیغ؛ فاطمه تیموری فتحی