نویسنده = سردار بافکر عجب شیر
تعداد مقالات: 1
1. پارادوکس محتوایی در شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 129-152

احمد گلی؛ سردار بافکر عجب شیر