نویسنده = جواد جعفری نسب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رویکرد غزل سرایان معاصر به قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1397

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ یدالله شکری؛ جواد جعفری نسب