نویسنده = زهرا دلپذیر
تعداد مقالات: 1
1. موتیف آیینه در دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-40

محمد بهنام فر؛ زهرا دلپذیر