نویسنده = خیراله محمودی
تعداد مقالات: 1
1. روانشناسی جنگ در شاهنامه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 171-192

خیراله محمودی؛ آزاده کرمی