کلیدواژه‌ها = سنایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فنا و بقا از منظر سنایی بر مبنای سنت اول عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

سمانه جاری؛ محمدرضا نصراصفهانی


2. کاربرد ادبی حرفِ الف در اشعار شعرایِ عارف (سنایی، عطار و مولوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1397

غلامرضا حیدری